время работы: Пн-Вс с 9:00 до 21:00

0

Корзина

0

Мир души. Олами рух (на таджикском языке)

(0)
 • Код товара:

  708176

 • ISBN:

  978-5-4236-0217-8

 • Автор:

  Аляутдинов Ш.

 • Год издания:

  2014

 • Издательство:

  Диля

 • Переплет:

  мягкая обложка

 • Вес:

  0

 • Количество страниц:

  448

Мегуянд, ки барои навиштани китоби судманд, зинда, ба хонандагон заррахои эхёи рухй ва умедвориро атокунанда хдмагй ба даст калам гирифтан, онро ба ранг тар кардан ва дар руи когаз дили худро холй кардан кифоя аст. Китоби «Олами рух» махз хамин тавр тавлид ёфтааст, ин хатто на олам, балки Коинотест,

полное описание

276

Дата доставки курьером по
Москве: 21.08.2017
Санкт-Петербургу: 22.08.2017

Дата самовывоза город Москва:
22.08.2017

 • Полное описание

Мегуянд, ки барои навиштани китоби судманд, зинда, ба хонандагон заррахои эхёи рухй ва умедвориро атокунанда хдмагй ба даст калам гирифтан, онро ба ранг тар кардан ва дар руи когаз дили худро холй кардан кифоя аст. Китоби «Олами рух» махз хамин тавр тавлид ёфтааст, ин хатто на олам, балки Коинотест, ки бо нурхои равшани дониши рухии садх, о олимони «давраи тиллоии Ислом», ворисони паёмбар Мухдммад (с.а.с.) саршору мунаввар гардидааст.
«Олами рух» барои хдма касоне кушода мебошад, ки акдллан каме аз дохил зиндаанд. Дар ин чо хар кас садои андешахри рухй, хаёлот, кушишхр, болобароию шикастхои худро меёбад. Вале ин китоби дарсии медитатсия ё «хурдагирии» фалсафй намебошад, балки паёми тавсиявй, дастурест барои рухе, ки доим дар холи шинохт аст, нашъунамо меёбад, тахдил мекунад, сабакдои хдётй хосил менамояд, то ки барои чизи бештар дар хдётй дунявй ва хисобот назди Худованд дар Рузи Киёмат тайёр бошад.
Дар ин хаёт хеч чиз дойми нест: на бадй, на хубй; на мусибат, на хушбахтй. Вале холати рух ва оромй, истодагарй ва макеаднокй мухиманд, инчунин далерии рухи дардро бартарафкунанда, ки барои бе гила, бе дармонй дар чукурихои нохушихои хаёту ноумедй, балки бочуръатона, бо комёбихо, бо дигаркунию тагйирдихии бисер касону чизхо ба пеш харакат кардан кувва медихад, хамзамон инро бо мухаббати фидокоронаю таваккул ба Парвардигори оламхо мекунад, ки хама касу хар чиз зери хокимияташ аст.
Мушкилихо моро танхр обутоб медиханд, вале дукат намекунанду зиёда аз ин намешикананд. Охир ба худи мо вобаста аст, ки руйдодхои мураккабиашон гуногуни атрофро чй тавр кабул менамоем. На он кадар худи руйдодхо дахшатноканд, чй кадар аксуламали мо ба ин руйдодхо, ки окибатхои онхоро вазнинтар мекунад.
Дар ин зиндагй ба мо хазорхо имконият дода мешавад ва хуб аст, ки куллан хамаи онхо истифода бурда шаванд.
Шамил Рифатович Аляутдинов аз соли 1991 расман дар Идораи динии мусулмонхои кисми Аврупои Россия (ДУМЕР) кор мекунад. Аз с. 1997 то ба имруз имом-хатиби масчиди Меморалии ш. Москва дар Поклонная гора мебошад. Соли 2002 чонишини муфтии ДУМЕР оид ба масъалахои динй таъин шудааст, с. 2005 - рохбари Шурой илмй-фикхии ДУМЕР. Муаллифи як кдтор китобхост, ки дар байнашон инхо мавчуданд: «Путь к вере и совершенству», «Мир души», «Он и она», «Все увидят Ад», тарчумаи панччилдаи «Священный Коран. Смыслы» ва f. Хатмкунандаи Академияи байналхалкии исломй ва факултаи фикхи Донишгохи «Азхар» (Миср) мебошад. Солхои тахсил: аз с. 1992 то с. 1998.
То имруз китобхои зерини Ш. Аляутдинов дар тарчумаи Далери Рахматуллох нашр гардидаанд: «Куръони Мукаддас. Маъниёт», чилди 1, «Оламхои гайб», «Мардон ва Ислом», «Занон ва Ислом», «Фикхи осонбаён».
Внимание! Внешний вид товара может отличаться от фотографий на сайте.
Несовпадение внешнего вида и комплектности реального товара с фотографиями и описанием на сайте не является показателем ненадлежащего качества товара.